Turkce
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


Cihangir Akşit's Novels

Sarı Sessizlik

Sarı Sessizlik
The disappearance novel
Sarikamish 1914Colonel Resat Cigiltepe

Colonel Resat Cigiltepe
A 27 year service in
defense of a nation
Savruluş

Scatter


Sources

 1. Aydemir, Ş. S. “Enver Paşa”, Volume 3.
 2. Sabis, Gn. Ali İhsan. “Hatıralarım”, Volume 1.
 3. Selahattin. “As. Mecmua”,1931. Sayı 24.
 4. Şerif Bey, 1922. “SARIKAMIŞ”, 1914.
 5. TSK Tarihi. “İdari Faaliyetler ve Lojistik. Osmanlı Devri”, Volume 10.
 6. Dokakinzade. F. “Büyük Harp’te Türk Cepheleri”.
 7. Çakmak, Mrş. F. “Şark Cephesi Hareketleri”, 1936.
 8. Vandemir, Miralay Baki. “Büyük Harpte Kafkas Cephesi”, 1933.
 9. Gnkur. “TSK TARİHİ”, 1971. Volume 3 , Part 6 , Book 1 (1908–1920).
 10. Allen, W.E.D, Muratof, P, 1966. “1822–1921 Türk-Kafkas Sınırındaki Harplerin Tarihi.”.
 11. Belen, Gn. F.(1964). “1'inci Cihan Harbi’nde Türk Harbi / 1914 Yılı Harekâtları.”.
 12. Guze.(1931). “Büyük Harpte Kafkas Cephesi’ndeki Muhabereler”. İst. As. Matbaa.
 13. Yeğinatı, Em. Kur. Yb. S. İ. “Büyük Harbin Başında 2'nci Sv. Tümeni ‘ nin Muharebeleri”. İst. As. Matbaa.
 14. Larcher, Commandant M. “La Querre TURQUE”(1926). Paris.
 15. Sami, A. “Büyük Harpte Kafkas Cephesi Hatıraları / Zivin’ den Peteriç’ e”. (1934). (Kur. Alb. Sadık Atak’ ın “ Doğunun Kilidi ARAS ” adlı eserinde de aynı rakamlar verilmiştir. ).
 16. Baytın, A. “İlk Dünya Harbi’nde Kafkas Cephesi / 29'uncu Tümen, 3'üncü Alay Sancağı”. İstanbul Vakit Matbaası. 1946.
 17. General Maslofski “Ummumi Harpte Kafkas Cephesi”.
 18. General Nikolski “Sarıkamış Hareketleri”.
 19. Sağlam, Tevfik “Üçüncü Orduda Sıhhi Hizmetler”.
 20. Akşit, C. “Maps used in the site”. (1988)
 21. Akşit, C. ve Dikbas, A. “Water color and guas paintings used in the site”.