English
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


Cihangir Akşit Romanları

Sarı Sessizlik

Sarı Sessizlik
Bir kayboluşun romanıMiralay Reşat Bey ve Vatan Savunmasında 27 yıl

Miralay Reşat Çiğiltepe
ve Vatan Savunmasında
27 yıl
Savruluş

Savruluş


Kaynakça

 1. Aydemir, Ş. S. “Enver Paşa”, Cilt 3.
 2. Sabis, Gn. Ali İhsan. “Hatıralarım”, Cilt 1.
 3. Selahattin. “As. Mecmua”,1931. Sayı 24.
 4. Şerif Bey, 1922. “SARIKAMIŞ”, 1914.
 5. TSK Tarihi. “İdari Faaliyetler ve Lojistik. Osmanlı Devri”, Cilt 10.
 6. Dokakinzade. F. “Büyük Harp’te Türk Cepheleri”.
 7. Çakmak, Mrş. F. “Şark Cephesi Hareketleri”, 1936.
 8. Vandemir, Miralay Baki. “Büyük Harpte Kafkas Cephesi”, 1933.
 9. Gnkur. “TSK TARİHİ”, 1971. Cilt 3 , Kısım 6 , Kitap 1 (1908–1920).
 10. Allen, W.E.D, Muratof, P, 1966. “1822–1921 Türk-Kafkas Sınırındaki Harplerin Tarihi.”.
 11. Belen, Gn. F.(1964). “1'inci Cihan Harbi’nde Türk Harbi / 1914 Yılı Harekâtları.”.
 12. Guze.(1931). “Büyük Harpte Kafkas Cephesi’ndeki Muhabereler”. İst. As. Matbaa.
 13. Yeğinatı, Em. Kur. Yb. S. İ. “Büyük Harbin Başında 2'nci Sv. Tümeni ‘ nin Muharebeleri”. İst. As. Matbaa.
 14. Larcher, Commandant M. “La Querre TURQUE”(1926). Paris.
 15. Sami, A. “Büyük Harpte Kafkas Cephesi Hatıraları / Zivin’ den Peteriç’ e”. (1934). (Kur. Alb. Sadık Atak’ ın “ Doğunun Kilidi ARAS ” adlı eserinde de aynı rakamlar verilmiştir. ).
 16. Baytın, A. “İlk Dünya Harbi’nde Kafkas Cephesi / 29'uncu Tümen, 3'üncü Alay Sancağı”. İstanbul Vakit Matbaası. 1946.
 17. General Maslofski “Ummumi Harpte Kafkas Cephesi”.
 18. General Nikolski “Sarıkamış Hareketleri”.
 19. Sağlam, Tevfik “Üçüncü Orduda Sıhhi Hizmetler”.
 20. Akşit, C. “Sitede kullanılan haritalar”. (1988)
 21. Akşit, C. ve Dikbas, A. “Sitede kullanılan suluboya ve guaş resimler”.