English
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


Cihangir Akşit Romanları

Sarı Sessizlik

Sarı Sessizlik
Bir kayboluşun romanıMiralay Reşat Bey ve Vatan Savunmasında 27 yıl

Miralay Reşat Çiğiltepe
ve Vatan Savunmasında
27 yıl
Savruluş

Savruluş


Türk Tarafının Planı

Türk Ordusu 11'inci Kolordu ve 2'nci Süvari Tümeni ile Zivin Hattında cepheden düşmanı tespit etmek, Oltu’nun alınmasını müteakip; Çatak - Bardız üzerinden 9 ve 10'uncu Kolordular ile yan ve gerilerine düşmekti.

Kroki: Üçüncü ordunun manevra planı
Kroki: Üçüncü ordunun manevra planı

Enver Paşa'nın 19 Aralık 1914 günü verdiği emir için tıklayınız.