English
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


Cihangir Akşit Romanları

Sarı Sessizlik

Sarı Sessizlik
Bir kayboluşun romanıMiralay Reşat Bey ve Vatan Savunmasında 27 yıl

Miralay Reşat Çiğiltepe
ve Vatan Savunmasında
27 yıl
Savruluş

Savruluş


Sekizinci Gün (29 Aralık 1914)

Sketch


Kroki: 29 Aralık 1914
Kroki: 29 Aralık 1914

9'uncu Kolordunun Yukarı Sarıkamış’a yaptığı taarruz durduruldu.

10'uncu Kolordu; Divik’ten, bugün saat 10’dan itibaren taarruza başladı. 19'uncu Süvari Alayı da Sarıkamış’ın güneydoğusuna, Kağızman yolunu kesmek için sevk edilmişti.

31'inci Tümen; kanlı bir orman muharebesinden sonra saat 20.00’de Sarıkamış’a 300 m kadar yanaştı.

Enver Paşa Sarıkamış’ın hala zaptını istiyordu. 30'uncu Tümenin 88'inci Alayı gece süngü hücumuyla Rus Mevzilerine girdi. Gecenin sessizliği canhıraş feryatlarla bozuluyordu. 91'inci Alay, mevcudunun 150 kişiye düşmesi üzerine çekildi. 93'üncü Alay kasabaya girmişti. Karanlıkta vahşi bir süngü muharebesi cereyan etti. 350 - 400 kadar azimkâr asker, kışlaları ele geçirdi. Ancak askerlerin kasabaya dağılmaları ve düşmanın takviye almasından dolayı kasabayı terke mecbur oldular. 88'inci Alay, Topçu Tepe'ye taarruz etti. Yaralanıp yere düşen Bahaddin Bey bir elinde tabancası, diğerini de yukarı kaldırarak gözleri yaşlı: “Allahım bana bugünü gösterme” diye yalvarıyordu.

Tablo: Cesur, cüretkâr Türk askerinin kar altında muharebesi
Tablo: Cesur, cüretkâr Türk askerinin kar altında muharebesi