English
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


Cihangir Akşit Romanları

Sarı Sessizlik

Sarı Sessizlik
Bir kayboluşun romanıMiralay Reşat Bey ve Vatan Savunmasında 27 yıl

Miralay Reşat Çiğiltepe
ve Vatan Savunmasında
27 yıl
Savruluş

Savruluş


Muhaberenin Sonuçları

Bir Ordu, ne yazık ki yok olmuştur. Falih Rıfkı’nın dediği gibi, bu yiğitler sağ olsaydı Yunanlıları denize daha çabuk dökerdik. Ama buna rağmen, Enver Paşa’nın teşkilatçılığı sayesinde Orduda büyük bir gelişim olmuş, Ordu 9 cephede birden savaşabilmiş ve bu savaşı müttefiki olan devletlerden önce bırakmamıştır.


Fotoğraf: Rus galibiyetinin mimarı General Yüdeniç
Fotoğraf: Rus galibiyetinin mimarı General Yüdeniç
Rus ordusu'nun
kayıpları
Türk kaynakları
35.000
Rus kaynakları
31.000

Bu muharebede Mehmetçiğin sebat, tahammül ve cesareti hakkında yabancı kaynaklarda bile övgü çoktur.

Ölüme götürüldüğünü bile bile, önündekinin vurulup düştüğünü gördüğü halde geri dönmeyen, dünyada pek az asker vardır. Bunlardan en yücesi de Türk Askeridir ve Sarıkamış Kahramanlarıdır.


Resim: Donmuş mehmetçikler
Resim: Donmuş mehmetçikler
Türk ordusu'nun
kayıpları
Türk harp dairesi
55.000
Mareşal Çakmak
60.000
Diğer kaynaklar
90.000

Tablo: Donmuş mehmetçikler ve tifüs yapan bit
Resim: Donmuş mehmetçikler ve tifüs yapan bit

Türk Ordusu'nun kayıpları:

— Rus Kaynaklarına Göre 90,000
— Harp Dairesi Yayınlarına Göre, 55,000 (~)
— Mrş.ÇAKMAK’a Göre, 60,000


Rus Ordusu'nun kayıpları:

— Türk Kaynaklarına Göre: 35,000 (~)
— Rus Kaynaklarına Göre: 31,000 (~)
Tablo: Enver Paşa
Tablo: Enver Paşa


Harita: Almanya cepehesine Ruslar kuvvet çekememişlerdir
Harita: Almanya cepehesine Ruslar kuvvet çekememişlerdir

Türk tarafının inanılmaz kayıplarına karşılık , Ruslar'ın Kafkaslar'dan getireceği güç engellenmiştir.

Alman İmparatorluğu, FALKHENHAYN' ın isteği üzerine savaşı ilk önce batıda kazanmaya çalışmıştır.

Rus cephesindeki denge de Almanların lehine değişmiştir.Tablo: Avrupa cepelerinden bir görünüm
Tablo: Avrupa cepelerinden bir görünüm

Savaş sırasında üstünlük sağlayabileceği düşünülen Rus Kuvvetleri'nin önünde Türk 3. ordusu ile bir güç yaratılmıştır.

Türkler, ölüme gittiklerini bile bile emirlere uymuşlardır. Türk Tarafında hiçbir zaman panik olmamıştır. Ruslar da sıkı savaşmışlardır.

Osmanlı ordusu önemli bir oranda askeri güç kaybetmis ve Erzurum - Erzincan (Rusların ilerlediği son şehir) istikameti Rusların daha sonraki ilerlemesine açılmıştır.