English
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


Cihangir Akşit Romanları

Sarı Sessizlik

Sarı Sessizlik
Bir kayboluşun romanıMiralay Reşat Bey ve Vatan Savunmasında 27 yıl

Miralay Reşat Çiğiltepe
ve Vatan Savunmasında
27 yıl
Savruluş

Savruluş


Genel Durumun Özeti

Birinci Dünya Harbi 02 Ağustos 1914 günü Almanların; Hollanda ve Belçika toprakları üzerinden giriştikleri taarruzla başladı. Bu taarruzlar, korkunç bir hızla Marn mevzilerine kadar kadar dayandı. Hatta Tannenberg zaferi kazanılmış, Ruslar doğu Prusya’nın "Mazurya" bataklıklarında ordu ordu kurban veriyorlardı.

Tablo: Avrupa cepelerinden bir görünümHarita: Almanların Hollanda ve Belçika üzerinden Fransaya taarruzu
Tablo: Avrupa cepelerinden
bir görünüm
Harita: Almanların Hollanda
ve Belçika üzerinden
Fransaya taarruzu

Osmanlı Devleti'nin talebi üzerine, Liman Von Sanders başkanlığında 42 kişilik bir ıslah heyeti 1913 yılında yurda geldi. O zamanlarda başta büyük komutanlar ve Padişah Sultan Mehmet V. Reşat dâhil çoğunda Alman ordusuna büyük bir hayranlık vardı. Sanki asırlarca dünyayı titreten ordu bizim ordumuz değildi. Bu heyetle süratle çalışmalara başlandı. Ancak onlar, ıslahatın yanısıra, “Türk’leri çıkarlarına uygun olarak nasıl kullanabileceklerini” de düşünüyorlardı. Ne yazık ki biz de bu oyuna geldik ve anlamadan kendimizi bir anda bu korkunç harbin içinde bulduk.

Tablo: Sultan Mehmet V. ReşatTablo: Başkumandan vekili Enver Paşa
Tablo: Sultan Mehmet V. ReşatTablo: Başkumandan
vekili Enver Paşa
Fotoğraf: Islah heyeti başkanı Alman Generali Liman Von Sanders Osmanlı ünüforması ileKarikatür: Almanların Türkleri savaşa sokmaları ile ilgili bir karikatür (Hürriyet Gazetesi)
Fotoğraf: Islah heyeti başkanı
Alman Generali Liman Von Sanders
Osmanlı ünüforması ile
Karikatür: Almanların Türkleri
savaşa sokmaları ile ilgili bir
karikatür (Hürriyet Gazetesi)

Kafkaslarda cephe açılma planı, şu şekilde idi;

İlk olarak Almanlar, Osmanlıların Mısır’a bir çıkarma yapmasını istediler, daha sonra, donanmanın yeterli olmamasından, Odessa’ya ve yine aynı sebepten Batum’a karar kılındı. Fakat, Amiral Şuson’un böyle bir harekâtın yapmasına olanak bulunmadığını ısrarla söylemesi üzerine, “Çıkarma Harekâtı”ndan vazgeçilip, karadan yapılacak yeni kuşatmalarda ümit aranmaya başlandı.

Tablo: Osmanlı-Alman dosluk abidesiTablo: Alman Amiral Souchon
Tablo: Osmanlı-Alman
dosluk abidesi
Tablo: Alman Amiral Souchon
Tablo: Goeben ve Breslav zırhlıları Sivastopol'u bombalarken (27 Ekim 1914)Tablo: Midilli (Breslau) zırhlısı
Tablo: Goeben ve Breslav zırhlıları
Sivastopol'u bombalarken
(27 Ekim 1914)
Cihangir Akşit, guaş boya
Tablo: Midilli (Breslau) zırhlısı

Amiral Souchon'un komutasında Goben ve Breslav zırhlıları, Enver paşa ve birkaç üst düzey lider hariç Osmanlı Hükümetine danışmadan Sivastopol ve Odessa’yı bombaladı. Bunun neticesinde de nice ocakların söneceği, yiğitlerin toprak olacağı, milyonlarca insanı ızdırap içinde bırakan “Birinci Dünya Harbinin” içine gömülüverdik.