English
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


Cihangir Akşit Romanları

Sarı Sessizlik

Sarı Sessizlik
Bir kayboluşun romanıMiralay Reşat Bey ve Vatan Savunmasında 27 yıl

Miralay Reşat Çiğiltepe
ve Vatan Savunmasında
27 yıl
Savruluş

Savruluş


Birinci Gün (22 Aralık 1914)

Sketch


Kroki: 22 Aralık 1914
Kroki: 22 Aralık 1914

10'uncu Kolordu:

En önde 30'uncu Tümen vardı. Onun gerisinde henüz Tortum’da bulunan 32'nci Tümen ilerliyorlardı. Ayrıca Fethi Bey Müfrezesi de Kaleboğazı yolunu tutmak maksadıyla kuzeyden geliyordu. Kaleboğazı’ndaki Rus Kuvvetleri püskürtüldü ve Bunlar Oltu istikametine çekildi ve burada İstomin komutasında boğazları tutarak savunma tertibatı aldı.

Bu sırada 31'inci Tümen önüne çıkan küçük direnekleri geri atarak, önce Narman’ı sonra saat 17.00’de de Yeniköy’ü ele geçirmişti.

Bütün Kolordu, Fethibey Müfrezesi de dâhil olmak üzere karanlığın bastırması dolayısıyla durmuş ve ertesi günkü taarruz için hazırlık yapıyorlardı.

9'uncu Kolordu:

28'inci Tümen ile Ekrek-Şekerli; 29 ve 17'nci Tümen ile Lafsor istikametinde ilerleyerek, rastladığı düşman kuvvetlerini kuzeye doğru attı.

Kroki: 22 Aralık 1914
Kroki: 22 Aralık 1914

11'inci Kolordu:

Gece başlayan müthiş fırtınayla birlikte, 2'nci Süvari Tümeni ve 11'inci Kolordunun 18, 33 ve 34'üncü Tümenleri'nin birer alayı ile tespit taarruzlarına başladılar.

Genel Özet::

Bugün birlikler zinde olmasına rağmen askerin gıdası son derece mahduttu. Hatta bazı birlikler hamur yemek zorunda bırakılmıştı. Hareketli olmaları dolayısıyla, çok kötü durumda olan giyim ve teçhizat sıkıntısı şimdilik az hissediliyordu. Sadece gece bastıran fırtına, gelecek günlerin hiç de kolay geçmeyeceğini haber veriyordu. Toplam 4 subay, 70 er şehidimiz vardı.